"Bevaring og formidling af et stykke industrihistorie"

Indvielse af kortet, ”Stubbergårdstierne”

Bjergby, 19. juni 2021

Markering af det færdiglavede cykel- og vandrekort ”Stubbergårdstierne”

Lørdag den 19. juni 2021 festes der i Sevel, Herrup og Mogenstrup.
Årsagen er, at et langt arbejde med at fremstille et oversigtskort over cykel- og vandreruterne i området, er færdigt.
I Herrup markeres dagen med kaffe og rundstykker ved Kalkværket, kl. 10. Her vil vi præsentere folderen og dens indhold – og selvfølgelig gå en lille tur på Stampestrømsstien.

Kortet kan bl.a. downloades fra Sevel bys hjemmeside: sevelby.dk

Stubbergård Stier


Indvielse af Sevel Kalkværk

Bjergby, 23.september 2017

Overvældende opbakning til indvielsen af Sevel Kalkværk

Mere en 100 besøgende havde fundet vej til Bjergby, da Sevel Kalkværks Venner indviede Sevel Kalkværk med nyrestaurerede ovne og et nyopført formidlingshus.

Indvielse 2017

Med tale af Søren Winther, formand for Sevel Kalkværks Venner, Søren Rårup, Geopark Vestjylland og Alex Würtz, LAG Holstebro-Struer blev der sat ord på mere end 6 års arbejde med at få bevaret de sidste rester af en væsentlig industrihistorie; Sevel Kalkværk ved Bjergby.

Læs mere...

Praktisk information

  • Adgang til formidlingshuset er forberedt for personer med bevægelseshandicap.
  • P-plads ved kalkværket.
  • Sevel Kalkværk, Bjergbyvej 8B, Bjergby, 7830 Vinderup.

Find vej

“Sevel Kalkværk frem til idag.”

Lokal industrihistorie

Der blev fundet kalk i Sevel Sogn i 1873, og lokale jordejere og investorer forsøgte at starte en produktion – dog uden større succes.

I 1891 købte De Jydske Kalkværker ejendommen Bjerggården for at stoppe kalkindvinding, som kunne konkurrere med deres andre kalkværker.

Der blev dog opdaget nye kalkforekomster, og i 1911 blev Jens Nielsen ejer af Sevel Østre Kalkværk, som han udviklede til egnens største arbejdsplads.

Sevel Kalkværk fungerede frem til 1960.

Sevel Kalkværk 1910

Sevel Kalkværk, 1910 - Fotograf ukendt

Kulturarv i forfald

I dag står ca. 50% af bygningsmassen fra Sevel Kalkværk tilbage og vidner om en svunden tid. I mange år stærkt forfalden – offer for tidens tand, vind og vejr.

Sevel Kalkværk, 1982 - Foto: Arne Christensen, Danmarks Naturfredningsforening, Vinderup

Bevaringsprojekt

Med projektet ”Sevel Kalkværk – bevaring og formidling af et stykke industrihistorie”, er det ønsket at redde de resterende bygninger og knytte dem sammen med de genfundne historier, for herigennem at fortælle kommende generationer om livet i og omkring kalkværket.

Som det første skridt i restaureringsprojektet, blev Sevel Kalkværks Venner oprettet i september 2011, med det formål, at sikre, bevare og formidle Sevel Kalkværks historie.

International geologisk kulturarv

Sevel Kalkværk; en del af Geopark Vestjylland og UNESCO.

Som industri og arbejdsplads er Sevel kalkværk et bevaringsværdigt eksempel på geologisk funderet kulturarv. Geopark Vestjylland ser derfor Sevel kalkværk som en oplagt deltager i den samlede geopark, der nu søger at opnå UNESCOs anerkendelse som;

”...et nationalt beskyttet område, der indeholder en række geologiske kulturarvssteder af særlig betydning, sjældenhed eller æstetik”.

Udstillingen i formidlingshuset er lavet af Geopark Vestjylland.

Første etape afsluttet – to nyrestaurerede ovne og et formidlingshus

Efter 6 år med mange frivillige arbejdstimer og en stor opbakning fra samarbejdspartnere og sponsorer afsluttes nu første etape af projektet; ”Sevel Kalkværk – bevaring og formidling af et stykke industrihistorie”.

Med to nyrestaurerede potovne og et formidlingshus, der kan fortælle kalkværkets kultur- og industrihistorie, den geologiske baggrund og Sevel kalkværks relation til geoparken, åbner vi nu den sydøstlige port til Geopark Vestjylland.

Indvielse 2017

Tak til samarbejdspartnere og sponsorer

Uden en kæmpe opbakning og støtte fra samarbejdspartnere og sponsorer var projektet aldrig nået så langt.

Restaurering af Sevel Kalkværk sker i samarbejde mellem Sevel Kalkværks Venner, Geopark Vestjylland og Holstebro kommune og med støtte fra LAG Struer-Holstebro.

Sevel Kalkværks Venner vil gerne sige en stor tak til vores sponsorer og øvrige støtter.

Sponsorer

Avisen skriver..

Vinderup Avis

Vinderup Avis (uge 38) har en fin artikel om Sevel Kalkværk og indvielsen, skrevet af journalist; Ninna Pirchert.

Læs artiklen i Vinderup E-avis...

Facebook

Facebook

Mød os på facebook
- og del dine Kalkværksoplevelser med os.

Facebook...

Geopark

Samarbejdspartner Geopark

”- et nationalt beskyttet område, der indeholder en række geologiske kulturarvssteder af særlig betydning, sjældenhed eller æstetik”.

Læse mere...

Sponsorer

Sponsorer

Stor tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer

Mød dem her...

Bliv medlem af Sevel Kalkværks Venner

Du kan støtte bevaringen af Sevel Kalkværk ved at blive medlem af Sevel Kalkværks Venner. Det koster kr. 100 om året.

Som medlem kan du, ud over at støtte projektet, få tilsendt nyhedsmails fra Sevel Kalkværks Venner.

Du bliver medlem af Sevel Kalkværks Venner ved at indbetale kr. 100 på konto 9634-0000386693 (husk navn) eller Mobile Pay til 51525681 (-så overfører kassereren dem til foreningens konto). Du må også meget gerne sende os en mail med dine kontaktoplysninger, så vi kan sætte dig på nyhedsmailen.

Læs mere om Sevel Kalkværks Venner...