"Bevaring og formidling af et stykke industrihistorie"

Geopark Vestjylland

Sevel kalkværk - en del af Geopark Vestjylland

Som industri og arbejdsplads er Sevel kalkværk et bevaringsværdigt eksempel på geologisk funderet kulturarv. Geopark Vestjylland ser derfor Sevel kalkværk som en oplagt deltager i den samlede geopark, der nu søger at opnå UNESCOs anerkendelse som;
”et nationalt beskyttet område, der indeholder en række geologiske kulturarvssteder af særlig betydning, sjældenhed eller æstetik”.

Udstillingen i formidlingshuset er lavet af Geopark Vestjylland.

Indvielse 2017

Geopark Vestjylland er en del af Danmark, hvor landskaberne er storladne og rigt varierede, hvor man kan opleve store dele af historien om det danske landskabs tilblivelse - det landskab, som isen efterlod, og som vind, vand og mennesker efterfølgende har påvirket.

Rygraden i geoparken udgøres af isens hovedopholdslinje, der strakte sig fra Bovbjerg i vest til Karup Å i øst og er et af de mest markante landskabselementer i Danmark. Mens isen rejste sig mod nord og øst, var landet isfrit mod vest og syd under sidste istid.

Der er en stor variation fra den barske vesterhavskyst til Limfjordens mangeartede kystlandskaber, over frodige morænelandskaber og sandede heder med plantager og store åbne vidder. Småbakkede landskaber veksler med store bakker. Der er hedesletter, bakkeøer, tørre og våde landskaber - og så er her masser af strande: 50 km vesterhavsstrand og 168 km fjordstrande! Geopark Vestjylland sætter fokus på de store værdier og oplevelser, som landskabet, naturen og kulturhistorien i området rummer. Geoparken vil i tæt samarbejde med geoparkens mange aktører fortælle historierne om, hvordan landskabet er opstået, hvordan der er skabt spændende og enestående natur, og hvordan mennesker har levet med og i disse rammer. Det er samtidig fortællinger om, hvordan klimaændringer før, nu og i fremtiden har haft og vil få afgørende betydning for områdets udvikling.


Bovbjerg fyr - Foto: Holstebro Kommune – Torben Høj Nielsen - for Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland omfatter Lemvig, Struer og Holstebro kommuner samt en del af istidslandskabet under havet ud til Jyske Rev og i den Vestlige Limfjord med et samlet areal på ca. 4.800 km2 og godt 100.000 indbyggere.

Grafik: Geopark Vestjylland

Formålet med UNESCO Globale Geoparker er at formidle historien om jordens dannelse og den natur og kulturhistorie, der er en følge af geologiske processer. Samtidig er en geopark en lokal initiativtager og medvirker til at skabe lokal udvikling og identitet gennem formidling, udvikling af partnerskaber med lokale virksomheder, undervisning og gennemførelse af projekter, der understøtter bæredygtig turisme.

Læs mere på www.geoparkvestjylland.dk

Avisen skriver..

Vinderup Avis

Vinderup Avis (uge 38) har en fin artikel om Sevel Kalkværk og indvielsen, skrevet af journalist; Ninna Pirchert.

Læs artiklen i Vinderup E-avis...

Facebook

Facebook

Mød os på facebook
- og del dine Kalkværksoplevelser med os.

Facebook...

Geopark

Samarbejdspartner Geopark

”- et nationalt beskyttet område, der indeholder en række geologiske kulturarvssteder af særlig betydning, sjældenhed eller æstetik”.

Læse mere...

Sponsorer

Sponsorer

Stor tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer

Mød dem her...

Bliv medlem af Sevel Kalkværks Venner

Du kan støtte bevaringen af Sevel Kalkværk ved at blive medlem af Sevel Kalkværks Venner. Det koster kr. 100 om året.

Som medlem kan du, ud over at støtte projektet, få tilsendt nyhedsmails fra Sevel Kalkværks Venner.

Du bliver medlem af Sevel Kalkværks Venner ved at indbetale kr. 100 på konto 9634-0000386693 (husk navn) eller Mobile Pay til 51525681 (-så overfører kassereren dem til foreningens konto). Du må også meget gerne sende os en mail med dine kontaktoplysninger, så vi kan sætte dig på nyhedsmailen.

Læs mere om Sevel Kalkværks Venner...